TAKSA


หน้าหลัก arrow ประกาศผลการแข่งขัน arrow ประกาศผล arrow โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธน
25 ก.ค. 2014 21:26น.
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่24
หน้าหลัก
รายละเอียดการแข่งขัน
กำหนดการพิธีเปิดการแข่งขัน
ดาวน์โหลดเอกสารดำเนินงาน
ดาวน์โหลดเอกสาร
ค้นหา
ตรวจสอบ
โรงเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
ตารางสอบแข่งขัน
ประกาศผลการแข่งขัน
ทักษะวิชาชีพ ครั้งที่23
สรุปโรงเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน
สรุปจำนวนผู้เข้าแข่งขัน
สรุปจำนวนผู้ได้รับเกียรติบัตร
สรุปรายละเอียดผู้เข้าแข่งขัน
ป้ายโฆษณา
โรงเรียนเทคโนโลยีกรุงธน พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
08 ก.พ. 2010 00:00น.

ลำดับ ชื่อ - สกุล โปรแกรมวิชา คะแนน เกียรติบัตร
1 นายฐิติภัคร์   แสนคำปน โปรแกรม Microsoft Word 2003  ระดับ ปวช. 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
2 นางสาวขวัญใจ   ร่มเย็น โปรแกรม Microsoft Word 2003  ระดับ ปวช. 82 เกียรติบัตรเหรียญทอง
3 นางสาววัลย์ลิกา   ม่วงนุ่ม โปรแกรม Microsoft Word 2003  ระดับ ปวช. 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
4 นางสาวชุดาพร   ราชการดี โปรแกรมMicrosoft Excel 2003  ระดับ ปวช. 35 ไม่ผ่านเกณฑ์
5 นางสาวปัทมา   มาตรวัตร์ โปรแกรมMicrosoft Excel 2003  ระดับ ปวช. 68 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
6 นางสาวนวรัตน์   หอมชิต โปรแกรมMicrosoft Excel 2003  ระดับ ปวช. 90 เกียรติบัตรเหรียญทอง
7 นางสาวศุภมาส   วงษ์โสรัจ โปรแกรม Microsoft PowerPoint 2003  ระดับ ปวช. 50 เกียรติบัตรเหรียญทองแดง
8 นางสาวศิมาพร   อัศวศรีวรนันท์ โปรแกรม Microsoft Access 2003  ระดับ ปวช. 71 เกียรติบัตรเหรียญเงิน
9 นายศรายุทธ   ปัญญาภู โปรแกรม Microsoft Access 2003  ระดับ ปวช. 74 เกียรติบัตรเหรียญเงิน


ความคิดเห็นผู้ใช้

กรุณาล็อกอิน หรือลงทะเบียนเพื่อจะเขียนความคิดเห็น

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( 08 ก.พ. 2010 18:49น. )
<ก่อนหน้า   ต่อไป>
Umsetzung Mamboteam.com | Powered by Mambopixel.com |