อบรมครู-เทคนิคการออกข้อสอบ

อีเมล พิมพ์ PDF

atc-2-55-saha22-001

อบรมครู-เทคนิคการออกข้อสอบ

ฝ่ายวิชาการ ได้จัดอบรมเรื่อง เทคนิคการออกข้อสอบ ให้กับครู ในวันที่ 12 ธันวาคม 2555  เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป  โดยรองผู้อำนวยการ  อ.นรินทร์  ชัยพิพัฒน์ เป็นวิทยากรในการอบรม โดยการบรรยายและฝึกปฏิบัติในการจัดทำข้อสอบ ว่าควรมีการตั้งคำถามอย่างไร และควรออกข้อสอบอย่างไรให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์รายวิชา รวมถึงการสอดแทรกเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับการควบคุมชั้นเรียนเสริมให้กับครูด้วย

 


แก้ไขล่าสุด ( วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2013 เวลา 21:18 น. )