sahapanich

ระดับ ปวช. ภาคเช้า,ภาคค่ำ  
ค่าเทอม เพียง 2,500 บาท + เครื่องแบบ 2,500 บาท

ระดับ ปวส. ภาคเช้า 
ค่าเทอม 11,000 บาท (แรกเข้า 3,000 บาท)

ระดับ ปวส. ภาคสมทบ 
ค่าเทอม 6,000 บาท (แรกเข้า 1,500 บาท)

เอกสารการรับสมัคร

1. ใบ ปพ.1 / ใบ รบ.1 / ใบสุทธิ (ต้นฉบับ)
2. รูปถ่าย 1 - 2 นิ้ว  1  ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
    ของนักศึกษา
4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
    ของบิดา มารดา และผู้ปกครอง
5. อื่นๆ อาทิ ใบรับรองการศึกษา, ใบเปลี่ยนชื่อฯลฯ

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ.... ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ครู อาจารย์ให้ความเอาใจใส่ และเป็นกันเอง พร้อมที่จะพัฒนาพวกเราไปสู่ความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ.....

Activities

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ Tuesday, 11 August 2015 วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2558 งานกิจกรรมได้จัดกิจกรรมวันแม่ โดยเชิญตัวแทนแม่ทุกระดับชั้น ห้องละ 1 ท่าน เพื่อเข้ารับเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และร่วมพิธีถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยผู้รับใบอนุญาต... More detail
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา กิจกรรมแห่เทียนพรรษา Wednesday, 29 July 2015 วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดธรรมมงคล โดยจัดตัวแทนนักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้นร่วมขบวนแห่ โดยผู้อำนวยการ คณะผู้บริหาร ครูและนักเรียน นักศึกษา... More detail
ร่วมโครงการรักษาศีล ๕ ร่วมโครงการรักษาศีล ๕ Saturday, 25 July 2015 วิทยาลัยฯ ได้จัดส่งตัวแทนนักเรียน นักศึกษาร่วมเดินขบวนในโครงการ รักษาศีล ๕ จากศุนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ไปที่วัดคลองเตยใน และได้รับมอบป้ายในการเข้าร่วมเป็นโรงเรียนรักษาศีล ๕ ตามดำริ... More detail

MOU

qrcode Line
 QR Code Sahapanich  QR Code WebAdmin

You are here: Home