Jobtopgun
ค้นหางานได้ที่นี่ JOBTOPGUN

ระดับ ปวช. ภาคเช้า
สมัครก่อน 28 ก.พ.61 ฟรี! ค่าเทอม + เครื่องแบบ 2,500 บาท

ระดับ ปวส. ภาคสมทบ
ค่าเทอม 6,000 บาท (แรกเข้า 1,500 บาท)

ระดับ ปวส. ภาคเช้า
สมัครก่อน 31 มีนาคม 61 ชำระค่าเทอมเพียง 8,500/เทอม ตลอดหลักสูตร
ค่าเทอมเต็ม 11,000 บาท

1. ใบ ปพ.1 / ใบ รบ.1 / ใบสุทธิ (ต้นฉบับ)
2. รูปถ่าย 1 – 2 นิ้ว  1  ใบ
3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ของนักศึกษา
4. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
ของบิดา มารดา และผู้ปกครอง
5. อื่นๆ อาทิ ใบรับรองการศึกษา, ใบเปลี่ยนชื่อฯลฯ

“มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับ…. ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ ครู อาจารย์ให้ความเอาใจใส่ และเป็นกันเอง พร้อมที่จะพัฒนาพวกเราไปสู่ความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ…..”

Youtube


                     
                   QR Code Sahapanich   QR Code WebAdmin

งานกิจกรรม

กิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกวิทยาลัยฯ